ทัวร์ไต้หวัน

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศกับทัวร์เด็ด

ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน ทะเลสาปสุริยันจันทรา

ระยะเวลา : 4วัน3คืน
รหัสทัวร์ : PTW21-TG
เริ่ม
19,990
บาท
เที่ยว : หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น,อุทยานเหย่หลิว
ช้อป : ช็อปปิ้งย่านซีเหมินตังและฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
กิน : -
ต.ค.
 • 12-15
 • 15-18

ธ.ค.
 • 05-08
 • 07-10

เที่ยว : นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน,ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป101
ช้อป : ชิม ช็อป ชิล ณ ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติงและตลาดซื่อหลิน
กิน : พิเศษ !!! ปลาประธานาธิบดี,เสี่ยงหลงเปา,และชาบูชาบู
ส.ค.
 • 24-28
 • 28-02

ต.ค.
 • 05-09
 • 16-30
 • 19-23
 • 26-30

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิว

ระยะเวลา : 4วัน3คืน
รหัสทัวร์ : VZRMQ01
เริ่ม
14,888
บาท
เที่ยว : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แลนด์มา์คตึกไทเป101 หมู่บ้านสายรุ้ง วัดพระถังซัมจั่ง วัดเหวินหวู่
ช้อป : ชิม ช็อป ชิล ณ ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติงและตลาดซื่อหลิน
กิน : เมนูซีฟู้ด ปลาประธานาธิบดี
ส.ค.
 • 30-02

ก.ย.
 • 04-07
 • 18-21
 • 25-28

ต.ค.
 • 02-05
 • 06-09
 • 13-16
 • 16-19
 • 18-21
 • 20-23
 • 23-26

ไต้หวัน อาลีซาน อาบน้ำแร่ ซุปตาร์ หม้อรวม

ระยะเวลา : 5วัน4คืน
รหัสทัวร์ : TGTPE01
เริ่ม
25,888
บาท
เที่ยว : แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัวแบบPrivate Hot Spring
ช้อป : ตลาดซีเหมินติงและตลาดฟ่งเจีย
กิน : เมนูซีฟู้ด ปลาประธานาธิบดี เสี่ยวหลงเปาและชาบูชาบู
ต.ค.
 • 12-16
 • 19-23
 • 23-27

Taipai NewYear 2019 ซุปตาร์..ปุ้งปั้ง มันดังมาก !!!!

ระยะเวลา : 5วัน4คืน
รหัสทัวร์ : VZTPE01
เริ่ม
25,888
บาท
เที่ยว : ไต้หวัน ไทเป สุริยันจันทรา อาลีซาน
ช้อป : -
กิน : ปลาประธานาธิบดี ไก่อบโอ่ง พระกระโดดกำแพง เสี่ยวหลง
ธ.ค.
 • 28-01