ทัวร์ฮ่องกง

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศกับทัวร์เด็ด

ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์

ระยะเวลา : 3วัน2คืน
รหัสทัวร์ : HKG09
เริ่ม
17,999
บาท
เที่ยว : ดูไฟ Symphony of Lights
ช้อป : ช็อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : -

ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์

ระยะเวลา : 4วัน2คืน
รหัสทัวร์ : ZHKG05
เริ่ม
19,999
บาท
เที่ยว : ชมแสงสีเสียง A Symphony of Lights นั่งรถรางพีคแทรม เทียวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน พักดี4ดาว
ช้อป : ช็อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูพิเศษ !!! ห่านย่าง
ก.ย.
 • 06-09
 • 20-23
 • 27-30

ต.ค.
 • 10-13
 • 18-21
 • 20-23
 • 23-26
 • 25-28

ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า

ระยะเวลา : 3วัน2คืน
รหัสทัวร์ : AZHKG10
เริ่ม
13,999
บาท
เที่ยว : ขอพรวัดอาม่า มาเก๊า /เยี่ยมชมโบสถ์เซนต์ปอล/ถ่ายรูปกับหอไอเฟลจำลอง/หมุนกังหันขอพรโชคลาภแชกงหมิว/วัดหวังต้าเซียน
ช้อป : ช็อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูพิเศษ !!! ห่านย่าง
ม.ค.
 • 03-05
 • 10-12
 • 11-13
 • 17-19

ส.ค.
 • 24-26
 • 31-02

ก.ย.
 • 06-08
 • 07-09
 • 13-15
 • 14-16
 • 21-23

ต.ค.
 • 11-13
 • 12-14
 • 18-20
 • 26-28

พ.ย.
 • 02-04
 • 08-10
 • 08-10
 • 16-18
 • 22-24
 • 29-01

ธ.ค.
 • 05-07
 • 20-22
 • 29-31
 • 31-02

ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์

ระยะเวลา : 3วัน2คืน
รหัสทัวร์ : ZHKG11
เริ่ม
17,999
บาท
เที่ยว : สักการะพระใหญ่วัดโป่วหลิน-หมุนกังหันลมขอพรวัดแชกงหมิว-เที่ยวดิสนีย์แลนด์ พักดี 4 ดาว
ช้อป : ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูพิเศษ !!! ห่านย่าง
ต.ค.
 • 04-06
 • 05-07
 • 11-13
 • 12-14
 • 18-20
 • 19-21
 • 25-27
 • 26-28

เที่ยว : สัมผัสประสบการณ์สุดเสียวกับสะพานกระจก3มิติ,เสี่ยงโชคกับคาสิโนที่ใหญ่ที่สุด
ช้อป : ช็อปปิ้งแบรนด์เนมปลอดภาษีในย่านจิมซาจุย
กิน : -
ก.ย.
 • 13-16

ต.ค.
 • 03-06
 • 04-07
 • 10-13
 • 16-19
 • 18-21
 • 19-22
 • 23-26
 • 25-28
 • 30-02

พ.ย.
 • 01-04
 • 06-09
 • 13-16
 • 15-18
 • 20-23
 • 22-25
 • 30-03

ธ.ค.
 • 04-07
 • 11-14
 • 13-16
 • 18-21
 • 26-29
 • 31-03

ม.ค.
 • 04-07
 • 08-11

ก.พ.
 • 05-08
 • 06-09
 • 12-15
 • 22-25
 • 26-29
 • 28-02
 • 29-03

มี.ค.
 • 05-08
 • 14-17
 • 19-22