สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท
รหัสทัวร์ ZSIN02
สายการบิน SINGAPORE AIRLINE
ระยะเวลา 3วัน2คืน
รวมอาหาร 3 มื้อ
ประเภท ทัวร์สิงคโปร์

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง     เมอร์ไลออน

การ์เด้นส์ บาย เดอ เบย์   

มารีน่าเบย์แซน   วัดเจ้าแม่กวนอิม 

วัดพระเขี้ยวแก้ว ฮาจิเลน 

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง : ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่(พัก 3 คน) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง)  
23 ส.ค. 2562 - 25 ส.ค. 2562 12,999 บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 12,999 บาท 11,999 บาท จอง
30 ส.ค. 2562 - 01 ก.ย. 2562 12,999 บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 12,999 บาท 11,999 บาท จอง
31 ส.ค. 2562 - 02 ก.ย. 2562 12,999 บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 12,999 บาท 11,999 บาท จอง
06 ก.ย. 2562 - 08 ก.ย. 2562 11,999 บาท 3,500 บาท 11,999 บาท 11,999 บาท 10,999 บาท จอง
07 ก.ย. 2562 - 09 ก.ย. 2562 11,999 บาท 3,500 บาท 11,999 บาท 11,999 บาท 10,999 บาท จอง
14 ก.ย. 2562 - 16 ก.ย. 2562 11,999 บาท 3,500 บาท 11,999 บาท 11,999 บาท 10,999 บาท จอง
28 ก.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562 11,999 บาท 3,500 บาท 11,999 บาท 11,999 บาท 10,999 บาท จอง
04 ต.ค. 2562 - 06 ต.ค. 2562 12,999 บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 12,999 บาท 11,999 บาท จอง
12 ต.ค. 2562 - 14 ต.ค. 2562 15,999 บาท 3,500 บาท 15,999 บาท 15,999 บาท 14,999 บาท จอง
25 ต.ค. 2562 - 27 ต.ค. 2562 12,999 บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 12,999 บาท 11,999 บาท จอง
26 ต.ค. 2562 - 28 ต.ค. 2562 12,999 บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 12,999 บาท 11,999 บาท จอง
02 พ.ย. 2562 - 04 พ.ย. 2562 12,999 บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 12,999 บาท 12,999 บาท จอง
16 พ.ย. 2562 - 18 พ.ย. 2562 12,999 บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 12,999 บาท 11,999 บาท จอง
23 พ.ย. 2562 - 25 พ.ย. 2562 12,999 บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 12,999 บาท 11,999 บาท จอง
05 ธ.ค. 2562 - 07 ธ.ค. 2562 13,999 บาท 3,500 บาท 13,999 บาท 13,999 บาท 12,999 บาท จอง
07 ธ.ค. 2562 - 09 ธ.ค. 2562 13,999 บาท 3,500 บาท 13,999 บาท 13,999 บาท 12,999 บาท จอง
14 ธ.ค. 2562 - 16 ธ.ค. 2562 13,999 บาท 3,500 บาท 13,999 บาท 13,999 บาท 12,999 บาท จอง