เที่ยวยุโรปฟินๆกันจ้า

เที่ยวเอเชียจนเบื่อแล้ว... อยากไปยุโรปบ้าง 

 ....มาๆ ทางนี้ สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตเมื่อไปเยือนดินแดนยุโรป
ไปถ่ายรูปฟินๆ ไปสัมผัสอากาศฟินๆ สวยๆ กันเถอะจ้า
มีที่ไหนบ้าง .... ที่ไหนน่าสนใจบ้าง มาดูกันเล้ยยย ....

#ทัวร์เด็ด789 #เที่ยวยุโรป #ทัวร์ยุโรป #ที่เที่ยวยุโรป #เที่ยวอิตาลี #เที่ยวฝรั่งเศส #เที่ยวเยอรมัน #เที่ยวอังกฤษ #เที่ยวสวิเซอร์แลนด์

มหาวิหารแห่งสตอกโฮล์ม / ประเทศสวีเดน 
มหาวิหารแห่งสตอกโฮล์ม นั้นสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1279 โดยเป็นวิหารที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับราชวงศ์สวีเดนเพราะใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์สวีเดนเกือบทุกพระองค์ รวมทั้งเป็นสถานที่จัดงานอภิเษกสมรสของราชวงศ์สวีเดนอีกด้วย ความโดดเด่นของวิหารเเห่งนี้คงต้องยกให้กับหลังคาสถาปัตยกกรรมโกธิคที่มีความโค้งอย่างมาก
Photo from ► Online Sweden Guide

 

 

ประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์ / ประเทศนอร์เวย์ 
ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ ชื่อ กสุ ตาฟ วกิเกแลนด์ที่ใชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลักหินแกรนิต และทองแดงให ้คนรุ่นหลังได ้เห็นวัฎจักรในหนงึ่ ชวีติ ของมนุษย์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็ นที่ตั้งของรูปแกะสลักชนิ้ โบว์แดงของท่านชื่อ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหนิ สลักแกรนิตเพียงแท่งเดียว
Photo from ► Happy Long Way

 

 

พระราชวังคริสเตียนบอร์ก /ประเทศเดนมาร์ก 
ในอดีตพระราชวังคริสเตียนบอร์กคือพระราชวังซึ่ง
เป็นที่ประทับของพระราชสันตตวิงศ์ในสมเด็จพระราชาธบดีคริสเตียนที่ 9 แห่ง ประเทศเดนมาร์ก แต่ ณ ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ถูกใชเ้ป็นที่ท าการรัฐสภา โดยเป็นสถานที่เพียงแห่งเดียวในโลกที่มี 3 หน่วยงานราชการในที่แห่งเดียวกัน นั่นคือ อ านาจบริหาร
อำนาจนิติบัญญัติ และอำนาจตุลาการ แต่บางส่วนของที่นี่ก็ยังคงถกู ใชสำหรับพระราชวงศ์เดนมารก์ เช่น ห้องรับแขกของราชวงศ์เป็นต้น รวมทั้งบางส่วนยังเปิดให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้เข้ามาชม
Photo from ► Trekearth.com

 

 

สนามกีฬาโคลอสเซียม /ประเทศอิตาลี 
หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมืองโรมประเทศอิตาลีเป็นสนามกีฬากลางแจ้งโบราณขนาดใหญ่ยักษ์ ใจกลางเมือง ที่นอกจากจะเคยเป็นสนามประลองอันทรงเกียรติที่โหดเหี้ยมแล้ว ยังได้รับการคัดเลือกจากองค์กร New 7 Wonders ให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหศัจรรย์ของโลกยุคใหม่อีกด้วย
Photo from ► Musement

 

 

วิหารแพนธีออน /ประเทศอิตาลี
หรือวิหารแห่งดวงตาวรรค์ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยก่อนที่จะเริ่มนับคริสตศักราชประมาณ 20 ปี ในยุคของจักรพรรดิ Marcus Agrippa โดยได ้ปรากฎการแกะสลัก M. Agrippa ไว ้ที่บริเวณหน้าบันของตัวอาคารด้วยการออกแบบและการก่อสร้างที่ยอดเยี่ยมจึงทำให้วิหารแห่งนี้นั้นนับเป็นสิ่งก่อสร้างเดียวที่ก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยยุคโรมันและยังคงสภาพสมบูรณ์ไว้ได้มากที่สุดที่มีเหลืออยู่
Photo from ► Culture Trip

 

 

น้ำพุเทรวี /ประเทศอิตาลี
เป็นน้ำพุประติมากรรมของเทพนิยายกรีกแบบบารอค ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองโรม มีความสูง 25.9 เมตร (85 ฟุต) และกว้าง 19.8 เมตร (65 ฟุต) มีตำนานเล่าว่า หากหันหลังแล้วโยนเหรียญลงน้ำพุเทรวีแล้วอธิษฐานใหได้กลับมาเมืองโรมอีกครั้ง ก็จะสมหวัง
Photo from ► The Aussienhomad.com

 

 

สะพานเวคคิโอ / ประเทศอิตาลี 
เป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองฟลอเรนซ์สะพานแห่งนี้นั้นเดิมทีถูกสร้างขึ้นมาเพียงเพื่อใช้เป็นทางสัญจรในการข้ามแม่น้ำอาร์โน สามารถเพลิดเพลินกับการเดินเล่นชื่นชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำอาร์โนจากบน Ponte Vecchio อีกทั้งบนสะพานยังเป็นอีกหนึ่งย่านการค้าที่สำคัญของเมืองฟลอเรนซ์ที่คึกคักไปด้วยร้านค้ามากมายที่มีสินค้าน่ารักๆ ไว้ให้ได้สนุกกับการเลือกช้อปปิ้งกันเพลินๆ
Photo from ► Visittus Cany.com

 

 

มหาวิหารฟลอเรนซ์ /ประเทศอิตาลี 
ชมความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป โดดเด่นดh;ยสถาปัตยกรรมที่ใช้หินอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันได้อย่างงดงาม
Photo from ► Interludetour.com

 

 

หอเอนแห่งเมืองปิซ่า /ประเทศอิตาลี 
สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่ายังได้รับการคัดเลือกจากองค์กร New 7 Wonders ให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหศั จรรย์ของโลกยุคกลางอีกด้วย เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1173 ใช้เวลาสรา้งประมาณ 177 ปี แต่ระหว่างการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงไปเมื่อสรา้งไปไดถึงชั้น 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึ้นมา และต่อมาก็มีการสร้างหอต่อเติมขึ้นอีกจนแล้วเสร็จ โดยที่หอเอนปิซ่านี้กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นชาวอิตาเลี่ยนได้ใช้เป็นสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที่ว่าสิ่งของสองชนิดน้ำหนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยสิ่งของทั้งสองชิ้นนี้จากที่สูงพร้อมกัน ก็จะตกถึงพื้นพร้อมกัน
Photo from ► Pinterrest.com

 

 

มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน  /ประเทศอิตาลี 
เป็นมหาวิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่ด้วยความสูง 157 เมตร และกว้างถึง 92 เมตร ตั้งอยู่ที่จัตุรัสกลางเมืองมิลานเปรียบเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมิลานเป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองในประเทศอิตาลีรองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ส บาซิลิกาที่ตั้งอยู่ที่นครรัฐวาติกันเท่านั้น
Photo from ► Vi.m.Wikipedia.org

 

 

เมืองเวนิส /ประเทศอิตาลี
ฝั่งแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต ของประเทศอิตาลี เมืองเวนิสถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆจำนวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนงของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคมมากที่สุดของประเทศอิตาลี
Photo from ► Focusasia Travel.Vn

 

 

โบสถ์ซานมาร์โค /ประเทศอิตาลี
มหาวิหารซันมาร์โกที่เป็นตัวอย่างอันสำคัญของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ตั้งอยู่ที่จตุรัสซันมาร์โกติดและเชื่อมกับวังดยุกแห่งเวนิส เดิมตัวโบสถ์เป็นโบสถ์น้อยของประมุขผู้ครองเวนิส และมิได้เป็นมหาวิหารของเมือง แต่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1807 เป็นต้นมาบาซิลิกาก็เป็นที่นั่งของอัครบิดรแห่งเวนิส ตัวสิ่งก่อสร้างเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างอย่างงดงามประดับด้วยงานโมเสกแบบไบแซนไทน์ และ ประติมากรรมต่างที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ อำนาจ และ ความมั่งคั่งของเวนิส ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 ก็ได้รับสมญาว่า “Chiesa d'Oro” หรือ “โบสถ์ทอง”
Photo from ►Get Your Guide.jp

 

 

ประตูชัยฝรั่งเศส / ประเทศฝรั่งเศส 
เป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่ออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 200 ปีสร้างขึ้นปีพ.ศ. 2349 ประตูชัยฝรั่งเศสจุดเริ่มต้น-สิ้นสุดของถนนถึง 12 เส้นทาง เป็นส่วนหนึ่งของแนวเส้นตรงทางประวัติศาสตร์ เชื่อมต่อถนนตรงจากสวนพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ไปยังชานเมืองกรุงปารีส ด้วยประวัติและความวิจิตรงดงามทางสถาปัตยกรรมทำให้ประตูชัยฝรั่งเศสจัดเป็นสถานที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเยี่ยมเยือนทั้งกลางวัน-กลางคืน
Photo from ► Tigets

 

 

มหาวิหารซาเครเกอร์ /ประเทศฝรั่งเศส 
เป็นโบสถ์และมหาวิหารรองในคริสตจักรโรมันคาทอลิก ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดของกรุงปารีส หรือที่เรียกกันว่า "มงมาทร์" สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่พระหฤทัยของพระเยซู ปัจจุบันถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักของกรุงปารีส โดยถือเป็นอนุสาวรีย์ของทั้งสองด้าน คือการเมือง และวัฒนธรรม
Photo from ► France.Fr

 

 

ยอดเขาทิตลิส / ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
เป็นภูเขาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนระหว่างรัฐออบวัลเดินกับรัฐแบร์น มีความสูง 3,238 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สามารถขึ้นเขาแห่งนี้ได้โดยกระเช้าลอยฟ้าจากเมืองเอ็งเงิลแบร์คทางเหนือของภูเขา กระเช้าลอยฟ้าขึ้นเขาทิทลิสถือเป็นกระเช้าลอยฟ้าแห่งแรกของโลกที่สามารถหมุนรอบตัวเองได้ 360 องศา ที่ด้านบนมีสะพานแขวนคนเดินข้ามหุบเขาความยาว 98 เมตร ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่อยู่สูงที่สุดในทวีปยุโรป สะพานแขวนแห่งนี้อยู่เหนือก้นหุบเขากว่า 500 เมตร
Photo from ► Titlis

 

 

เมืองลูเซิร์น  /ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
เป็นหัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The Roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว ยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขา และไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่มลูเซิร์น (Luzern)
Photo from ►The Independent

 

 

หอไอเฟล /ประเทศฝรั่งเศส 
เป็นหอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนช็องเดอมาร์ บริเวณแม่น้ำแซน ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ทั้งยังเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอีกด้วย
Photo from ►Portable Press

 

 

พระราชวังลุกซ็องบูร์ /ประเทศฝรั่งเศส
หรือที่รู้จักกนั ในชื่อฝรั่งเศสว่าชาร์แดง ดูลุกซ็องบูร์ เป็นสวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองของเมืองปารีส ภายในเป็นที่ตั้งของพระราชวังลุกช็องบูร์ที่สวยงามมีพื้นที่กว้างถึง 61 เอเคอร์ ชาวเมืองส่วนมากมักจะมาใช้เวลาวันหยุดในการทำกิจกรรมครอบครัว ปิกนิก ผักผ่อน ไปจนถึงถึงการอาบแดด นอกจากความร่มรื่นของต้นไม้จำนวนมากแล้วยังมีการประดับประดาด้วยรูปประติมากรรมกว่า 106 ชนิด
Photo from ► Furansujin

 

 

สะพานไม้ชาเปล / ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
ตั้งอยู่ ณ เมืองลูเซิรน์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เป็นสะพานที่ถูกสร้างขึ้นด้วยไม้ ในศตวรรษที่ 14 โดยสะพานแห่งนี้ถือว่าเป็นสะพานไม้ที่มีความเก่าแก่ที่สุดของยุโรป เป็นสะพานที่ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ โดยตลอดแนวสะพานนั้นถูกประดับด้วยภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี ที่บอกเล่าถึงประวัติของประเทศสวิสเซอร์แลนด์เป็นจำนวนมาก สะพานนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายอย่างมากใน ค.ศ. 1993 แต่ได้รับการซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม ปัจจุบันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญต่อประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นอีกด้วย
Photo from ► Wikipedia

 

 

ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา /ประเทศเยอรมัน 
ตั้งอยู่ใกล้กับทางขึ้นปราสาท Neuschwanstein ใกล้ๆ ทะเลสาบ Alpsee เป็นปราสาทที่พระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรียประทับเมื่อยังทรงพระเยาว์ เมื่อลงรถบัสแล้วเดินต่อไม่นานก็จะถึงตัวปราสาท หรืออยากนั่งรถม้าก็ราคาไม่แพงนัก รถม้าขึ้นเขาราคา 4 ยูโร ลงเขา 2 ยูโร ตัวปราสาทนั้นโดดเด่นด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิคและสีเหลืองเด่นสดใสมาแต่ไกลโดยเฉพาะในวันที่ท้องฟ้าสีน้ำเงินเข้มจะตัดกับสีปราสาทสวยงามมาก
Photo from ► Holiday in Bavaria Germany

 

 

ลอนดอนอาย /ประเทศอังกฤษ 
ลอนดอนอาย หรือยังรู้จักในชื่อ มิลเลเนียมวีล เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมากในสหราชอาณาจักร
Photo from ►Civiatis